Zespół wiertarski

Zespół wiertarski IND-ZW3/13 przeznaczony jest do wiercenia zespołowego na trzech wiertarkach słupowych stołowych w sposób synchroniczny. Zespół obsługiwany jest w sposób ręczny jedną rękojeścią. Urządzenie charakteryzuje się stabilną konstrukcją z jednym stołem roboczym, na którym wykonany jest rowek do spływu chłodziwa. Wiertarki mocowane są  podstawami na listwie teowej i posiadają możliwość przesuwania się względem siebie, co pozwala regulować rozstaw wierceń.
Urządzenie ma  możliwość włączania i wyłączania każdej wiertarki oddzielnie oraz niezależnie włączany system chłodzenia z własnym zbiornikiem i pompą do chłodziwa.
 

Zespół wiertarski

Zespół wiertarski

Strona skojarzona z hasłami: