Elektrowibratory

Elektrowibrator WE jest urządzeniem elektrycznym służącym do napędu urządzeń wibracyjnych. Przykładowe zastosowania:

- zagęszczania mas betonowych w formach na stołach wibracyjnych
- opróżniania silosów z materiałów sypkich
- poruszanie sitami wibracyjnymi
- napędu przenośników wibracyjnych
Elektrowibratory WE mogą pracować w cyklu przerywanym lub ciągłym (konstrukcja wibratora i rodzaj silnika pozwala na pracę ciągłą S1)

Konstrukcja wibratorów jest zarejestrowana w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej jako wzór użytkowy nr: 62850 i podlega ochronie prawnej.
 

Elekrowibrator WE

Elektrowibrator WE:: wibratory przemyslowe
[Kliknij, aby powiększyć zdjęcie]

 

Deklaracja Zgodności CE jest integralną częścią instrukcji.

 

Strona skojarzona z hasłami: